About

Short bio:

Mathias Algotsson was born in 1971 and studied at the Royal Music Conservatory in Stockholm 1992-96. Since then he has performed around the world with artists such as Barbara Hendricks, Magnus Lindgren, Margareta Bengtson (the Real Group) and Rigmor Gustafsson among others. Mathias has a great ability to move between different genres and contexts and is also a appreciated composer. He has written music for choir, for instance for the Sofia Vokalensemble, Gustaf Sjökvists and S:t Görans chamber choirs. Mathias has made five albums in his own name so far and have also achieved the Arne Domnerus award ”Guldsaxen” as the only non-saxophone player. Mathias works as a pianist, composer and arranger.

Kort bio:

Mathias Algotsson studerade vid Musikhögskolan i Stockholm mellan åren 1992 – 1996. Sedan dess har har han spelat runt om i världen med välkända namn som t.ex. Barbara Hendricks, Magnus Lindgren, Margareta Bengtson (the Real Group) och Rigmor Gustafsson. Mathias har en förmåga att förflytta sig mellan olika genrer och stilar och är också en uppskattad kompositör. Han har skrivit musik bland annat till Sofia Vokalensemble, Gustaf Sjökvists Kammarkör och S:t Görans Kammarkör. Mathias har gjort fem album i eget namn och har tilldelats ”Dompans Guldsax” som den ende icke-saxofonist som fått Arne Domnerus jazzpris. Mathias Algotsson är verksam som pianist, kompositör och arrangör och har även fått stipendier från SKAP, STIM, Stockholms stad m.m.